Ковидизација планете – Нови свјетски поредак 2

Пише: Батрић Бабовић Ковидизација планете је збирни назив  за операцију корона која се одвија на планатарном нивоу. Ниједна епидемија од настанка свијета па до данас није успјела да у јединици врем…

Ковидизација планете – Нови свјетски поредак 2
Пише: Батрић Бабовић Ковидизација планете је збирни назив  за операцију корона која се одвија на планатарном нивоу. Ниједна епидемија од настанка свијета па до данас није успјела да у јединици врем…