Мозаици из рановизантијског периода откривени у цркви Синопе Коимесис

У граду Синопи, у Турској, постоји комплекс Митридатиних палата, у чијем центру се налази ранохришћанска црква из отприлике 660. године, а која је позната као „Црква палата“ (Балатлар Килисеси) Иск…

Мозаици из рановизантијског периода откривени у цркви Синопе Коимесис
У граду Синопи, у Турској, постоји комплекс Митридатиних палата, у чијем центру се налази ранохришћанска црква из отприлике 660. године, а која је позната као „Црква палата“ (Балатлар Килисеси) Иск…