Ако љубави немам, ништа сам...

Ако љубави немам, ништа сам...