Александра Аврамовић: Историја Брајевог писма - Čudo

Човек је привилегован тиме што може да комуницира користећи различита средства комуникације. Првенствено говором, затим мимиком, покретима, а у савременом добу, најчешће, писаном речју. Писмо преноси говорну поруку и развија се на основу говора. Захваљујући писму, сва култура прошлости која је створена од стране човека је постала данас свима нама доступна. Писмо омогућава преношење информација […]

Александра Аврамовић: Историја Брајевог писма - Čudo
Човек је привилегован тиме што може да комуницира користећи различита средства комуникације. Првенствено говором, затим мимиком, покретима, а у савременом добу, најчешће, писаном речју. Писмо преноси говорну поруку и развија се на основу говора. Захваљујући писму, сва култура прошлости која је створена од стране човека је постала данас свима нама доступна. Писмо омогућава преношење информација […]