"Азбучник вере": Сабори, првенства и ауторитети - Čudo

Црква поседује властито јерархијско уређење и структуру. То су уређење и структура који служе остваривању и пројави Цркве, односно савршавању Евхаристије. Али не постоји административна и организациона сврсисходност – или барем не претходи; а ако претходи тада са собом доноси пометњу и изопачење истине Цркве и њеног идентитета. Административно уређење и организациона структура, као и […]

"Азбучник вере": Сабори, првенства и ауторитети - Čudo
Црква поседује властито јерархијско уређење и структуру. То су уређење и структура који служе остваривању и пројави Цркве, односно савршавању Евхаристије. Али не постоји административна и организациона сврсисходност – или барем не претходи; а ако претходи тада са собом доноси пометњу и изопачење истине Цркве и њеног идентитета. Административно уређење и организациона структура, као и […]