Дохвати црквену трешњу - Градски тамбурашки оркестар „Бранко Радичевић“, Рума

Дохвати црквену трешњу - Градски тамбурашки оркестар „Бранко Радичевић“, Рума