Катастар послао Престоници решење којим се ЗАБРАЊУЈЕ отуђење Цетињског манастира

Управа за катастар и имовину Црне Горе, послала је Скупштини Пријестонице Цетиње, предсједници Дејани Диздар обавјештење о забиљежби забране отуђења и оптерећења у ЛН број 915 КО Цетиње 1, сазнаје …

Катастар послао Престоници решење којим се ЗАБРАЊУЈЕ отуђење Цетињског манастира
Управа за катастар и имовину Црне Горе, послала је Скупштини Пријестонице Цетиње, предсједници Дејани Диздар обавјештење о забиљежби забране отуђења и оптерећења у ЛН број 915 КО Цетиње 1, сазнаје …