Кроз живот с владиком Николајем - 6. април, Барабе

Кроз живот с владиком Николајем - 6. април, Барабе