Свештеник проф. др Владимир Вукашиновић: ТЕОЛОШКИ ДОПРИНОС ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА - Čudo

Увек сам био болно свестан да нисам завршио ни психологију ни теологију, иако сам психологију успешно студирао … скоро до краја, а онда сам морао да прекинем студирање због одласка у иностранство ради усавршавања у психотерапији. Теологију, пак, нисам никада студирао, мада сам неколико година, доста уредно, посећивао предавања на Теолошком факултету, упоредо са […]

Свештеник проф. др Владимир Вукашиновић: ТЕОЛОШКИ ДОПРИНОС ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА - Čudo
Увек сам био болно свестан да нисам завршио ни психологију ни теологију, иако сам психологију успешно студирао … скоро до краја, а онда сам морао да прекинем студирање због одласка у иностранство ради усавршавања у психотерапији. Теологију, пак, нисам никада студирао, мада сам неколико година, доста уредно, посећивао предавања на Теолошком факултету, упоредо са […]