Владета Јеротић: Приближавање Богу - Čudo

Како помоћи младима да цене живот? Мислим, најпре, отварањем њихових духовних очију за живот који има свога Створитеља, који је исто тако Спаситељ и Параклит. Човек је биофилно биће које умножава живот у радости рађања и стварања. Сваки мушкарац и жена који у љубави зачињу нов живот, ствараоци су, јер стварају потенцијалне ствараоце. Бог је […]

Владета Јеротић: Приближавање Богу - Čudo
Како помоћи младима да цене живот? Мислим, најпре, отварањем њихових духовних очију за живот који има свога Створитеља, који је исто тако Спаситељ и Параклит. Човек је биофилно биће које умножава живот у радости рађања и стварања. Сваки мушкарац и жена који у љубави зачињу нов живот, ствараоци су, јер стварају потенцијалне ствараоце. Бог је […]