Владика Николај Велимировић: Шта је било у почетку, и шта ће бити на крају? - Čudo

У почетку беше Реч и Реч беше у Бога и Бог беше Реч. Шта је било у почетку? Шта ће бити на крају? Нису ли ово питања, браћо, равна по својој тежини питању: – Шта бива сада? У колико се год један мисаон човек труди, да разуме шта бива сада с њим и око њега, утолико му се неодољивије […]

Владика Николај Велимировић: Шта је било у почетку, и шта ће бити на крају? - Čudo
У почетку беше Реч и Реч беше у Бога и Бог беше Реч. Шта је било у почетку? Шта ће бити на крају? Нису ли ово питања, браћо, равна по својој тежини питању: – Шта бива сада? У колико се год један мисаон човек труди, да разуме шта бива сада с њим и око њега, утолико му се неодољивије […]